5 manieren om ziekteverzuim terug te dringen

De gevolgen van veel ziekteverzuim onder werknemers kunnen groot zijn en daarom is het voor ondernemers belangrijk om dit zoveel mogelijk te beperken. Hoewel u hier uiteraard nooit volledig controle over heeft, zijn er wel een aantal dingen die u kunt doen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Daarom bespreken wij in deze blog vijf manieren om het ziekteverzuim binnen uw organisatie terug te dringen. 

Nieuws
Datum: 14-03-2023

1. Het opstellen van een verzuimbeleid en verzuimprotocol 

Goed beleid kan langdurig ziekteverzuim voorkomen en daarom is het belangrijk om een verzuimbeleid te ontwikkelen. Voordat u dit beleid opstelt, moeten de risico's binnen uw bedrijf in kaart worden gebracht. Het is dan ook wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) te (laten) ontwikkelen.  

Een ander onderdeel van het verzuimbeleid is het opstellen van een verzuimprotocol. Een verzuimprotocol beschrijft de regels die gelden voor de interactie tussen u en een zieke werknemer. Dit protocol maakt dus duidelijk wat de rechten en plichten zijn van zowel u als uw zieke werknemer en welke acties door alle partijen worden genomen bij ziekmelding. Dit verzuimprotocol is voornamelijk gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter.  

Verder wilt u misschien ook regels opnemen in uw verzuimbeleid over hoe er om wordt gegaan met conflicten op de werkvloer. Conflicten leiden namelijk soms tot verzuim. Echter kan dit worden voorkomen door als een er duidelijk verzuimbeleid is en er juist wordt gehandeld. 

Tot slot kunt u in uw verzuimbeleid ook aangeven welke casemanager er is aangesteld om de re-integratie van uw zieke medewerker(s) te begeleiden. 

2. Het aanwijzen van een preventiemedewerker 

Als het verzuimbeleid is opgesteld, is de volgende stap om een preventiemedewerker te kiezen voor het uitvoeren van dit beleid. Een preventiemedewerker is zelfs verplicht volgens de Arbowet. Deze functie als preventiemedewerker wordt meestal uitgevoerd naast de gebruikelijke werkzaamheden. 

Het doel van een preventiemedewerker is om op basis van de uitkomsten van RI&E een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Dit kan ziekteverzuim en ongevallen op de werkvloer voorkomen en beperken. 

3. Het creëren van een prettige werksfeer 

Het hebben van een prettige werksfeer leidt tot meer werkplezier. Het zal u vast niet verrassen dat werknemers die zich op hun gemak voelen en plezier hebben zich vervolgens minder vaak ziek melden. Actief investeren in een prettige werksfeer is dan ook belangrijk. Hieronder vindt u een aantal manieren om dit te doen: 

 • Zet in op teambuilding. Als u met uw team bouwt aan de onderlinge relaties, voelen uw medewerker zich meer verbonden en heeft dit een positief effect op de werksfeer en samenwerking. Bent u van plan om teambuilding activiteiten te bedenken en te organiseren? Betrek uw team hier dan bij;
 • Spreek waardering uit en geef oprechte complimenten. Dit zorgt ervoor dat werknemers zich gezien voelen en dit draagt bij aan een goede werkrelatie;
 • Probeer flexibel te zijn. Sommige werknemers met jonge kinderen hebben misschien behoefte aan meer thuiswerken? Bied hen dan deze mogelijkheid;
 • Geef uw werknemers ontwikkelingsmogelijkheden. Als werknemers zich kunnen ontwikkelen, zal dit hun werkplezier verhogen. Dit houdt hen gemotiveerd en langer tevreden. Denk hierbij aan het aanbieden van een opleidingsbudget, het verwijzen naar hun STAP-budget en het opstellen van persoonlijke doelen. 

4. Investeer in een gezonde, veilige werkplek 

Een gezonde en veilige werkplek is cruciaal voor het terugdringen van zowel psychisch als fysiek ziekteverzuim. De volgende tips kunnen bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkplek: 

 • Zorg voor genoeg gezonde opties tijdens de lunch. Of denk aan een fruitmand die dagelijks wordt gevuld; 
 • Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers die werken in de bouw; 
 • Maak bewegen laagdrempelig; 
 • Stimuleer werknemers om regelmatig een frisse neus te halen en de werkplek te verlaten; 
 • Maak het laagdrempelig om met een psycholoog te praten als daar behoefte aan is; 
 • Let op onveilige situaties, zoals pesten, seksueel getinte opmerkingen, of geroddel. 

5. Het hebben van een open bedrijfscultuur 

Open communicatie op de werkvloer zorgt ervoor dat stress-gerelateerde klachten en privé situaties die invloed kunnen hebben op het werk eerder aan het licht. Hier vroeg van op de hoogte zijn is dan ook belangrijk om verzuim te voorkomen. Dan kunt u uw werknemers op tijd de benodigde steun bieden. Het creëren van een open bedrijfscultuur kan op meerdere manieren: 

 • Maak verzuim bespreekbaar. Vermijd gesprekken met werknemers over ziekteverzuim niet. Ga het gesprek aan met werknemers die vaker kort uitvallen en bespreek wat u kunt doen om het verzuim terug te dringen. Op deze manier pakt u verzuimpreventie actief aan;
 • Stel de juiste vragen aan uw werknemers waarmee u er echt achter komt hoe het met hen gaat. Denk aan vragen als "Hoe voel je je?" of "Heb je zorgen?". Vraag uiteraard ook wat zij nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen;
 • Betrek uw werknemers bij het beleid. Neem hen mee in aankomende veranderingen binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld digitalisering. U geeft uw werknemers dan de tijd om aan deze veranderingen te wennen en dit leidt tot minder stress en weerstand. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.