Welke veranderingen in uw belastingen kunt u in 2024 verwachten? Wij zetten ze op een rijtje!

2024 is begonnen en dat betekent dat een nieuw belastingplan voor dit komende jaar van kracht is gegaan. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u graag wilt weten wat deze wijzigingen voor zowel uzelf als voor uw bedrijf betekenen, zetten wij de belangrijkste veranderingen in deze blog op een rijtje. 

Nieuws
Datum: 02-02-2024

Systeem inkomstenbelasting 

Voordat wij ingaan op de veranderingen op het gebied van belastingen, zetten wij eerst even op een rijtje hoe de boxen voor inkomstenbelasting ook alweer werken. Er zijn namelijk drie soorten inkomens die worden onderscheiden: 

Box 1: inkomen uit werk en woning; 

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang; 

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen. 

Het hangt van uw persoonlijke situatie af met welke boxen u te maken krijgt. Heeft u een belang van meer dan 5% in een onderneming? Dan is box 2 van toepassing voor u. Box 3 is van toepassing wanneer u een vermogen heeft van meer dan € 75.000.  

 

Wijzigingen belastingen 2024: 

Nu dat uw geheugen wellicht opgefrist is, gaan wij in op de veranderingen op het gebied van belastingen: 

1. Box 1: hogere inkomens gaan meer belasting betalen 

Vorig jaar was de grens voor de belastingschijf voor de hoogste inkomens € 73.032. Dit houdt in dat u over het inkomen onder dit bedrag 36,93% belasting betaalde en over het inkomen boven deze grens 49,5% belasting.  

Dit jaar is deze grens met 3,4% verhoogd naar € 75.518. Dit betekent dat mensen met hogere inkomens door deze aanpassing meer belasting gaan betalen.  

Tot slot stijgt ook het belastingtarief voor de eerste schijf van 36,93% naar 36,97%. Dit betekent in de praktijk dat als u exact € 75.518 heeft verdiend, u door deze stijging € 30 meer belasting betaalt. 

2. Box 2: tarief kleine bedragen omlaag, tarief grote bedragen omhoog 

Zoals aangegeven is box 2 waar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast. In veel gevallen gaat het hierbij om een bv, echter zijn andere rechtsvormen – zelfs een buitenlandse vennootschap – ook denkbaar. Er is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer u een belang van meer dan 5% heeft in een onderneming. Inkomsten afkomstig uit dit belang werden vorig jaar tegen een vast tarief van 26,9% belast. 

Dit jaar is er een nieuw stelsel ontwikkeld met als doel om ondernemers aan te moedigen dividend sneller uit te keren naar hun privérekening in box 3. Om deze reden is het belastingtarief op kleine bedragen verlaagd van 26,9% naar 24,5%. Tegelijkertijd is het belastingtarief op grote bedragen verhoogd van 26,9% naar 33,0%.  

De hoop is dat dit ervoor zorgt dat ondernemers jaarlijks een bedrag uitkeren tegen het lage tarief en dit het oppotten van winst in bv's voorkomt. 

3. Box 3: Vermogensbelasting stijgt 

Dit jaar stijgt de vermogensbelasting. Deze neemt toe van 32% naar 36% belasting dat u betaalt over uw rendement. Voor aandelen wordt dit rendement naar verwachting vastgesteld op 6,04%. Dit heeft als gevolg dat u over uw beleggingen boven 2,17% belasting moet betalen (dit is 36% van 6,04%). 

Wat wel hetzelfde blijft is de drempelwaarde waarboven u vermogensbelasting moet betalen. Dit blijft namelijk € 57.000. 

4. Arbeidskorting verder omhoog 

Goed nieuws: de arbeidskorting neemt in 2024 verder toe. Hierdoor betalen werkenden minder belasting. Het doel is om hiermee de koopkracht te bevorderen. Bent u in loondienst en heeft u een inkomen tot € 39.898? Dan krijgt u € 115 meer arbeidskorting. Bent u zzp'er? Dan hangt uw arbeidskorting af van de winst voor ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling.  

5. Zelfstandigenaftrek verder omlaag 

Om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen wordt de zelfstandigenaftrek al jaren geleidelijk verlaagt. Ook 2024 is hierbij geen uitzondering. Waar deze aftrek vorig jaar € 5.030 was is dit komend jaar € 3.750 met uiteindelijk in 2027 slechts en aftrek van € 900. 

6. Mkb-winstvrijstelling omlaag 

Er geldt een winstvrijstelling voor mkb's, waardoor deze niet over de volledige winst belasting hoeven te betalen. Deze daalt van 14% in 2023 naar 13,31% in 2024. Dit betekent dat vooral zelfstandig ondernemers met een hoger inkomen meer belasting moeten gaan betalen. 

7. Reiskostenvergoeding omhoog 

Als u in loondienst werkt, bent u er waarschijnlijk bekend mee dat uw werkgever een reiskostenvergoeding uitkeert. Dan is het goed om te weten dat de maximale reiskostenvergoeding iets toeneemt van 21 cent per kilometer naar 23 cent per kilometer. Dit is een reactie op de gestegen brandstofprijzen. 

8. Jubelton verdwenen 

De jubelton was een mogelijkheid voor ouders om een belastingvrije schenking te doen aan hun kind om hen zo te steunen bij het kopen van een huis. Waar dit bedrag in 2023 al verlaagd was naar € 28.947, is deze regeling sinds dit jaar helemaal verdwenen.  

9. Accijns toegenomen 

Belasting op alcohol en sigaretten is dit jaar verhoogd. Eerst was er ook sprake van een verhoging van de accijns op brandstoffen, echter is dit nog voor minimaal een jaar uitgesteld. 

De accijns op alcohol stijgt minder hard dan verwacht. Hiermee is de prijs van een krat bier ongeveer € 0.25 hoger. Het tegenovergestelde is waar voor tabak, waarvan de accijns juist meer is gestegen dan verwacht: een pakje sigaretten zal daardoor € 11 kosten in plaats van € 9. 

Vragen? Wij helpen u graag! 

Heeft u nog verdere vragen over veranderingen op het gebied van belastingen? Dan helpen wij u graag! U kunt ons bereiken via 0299-393322 of per e-mail via info@heeres.nl en dan kijken wij samen naar uw situatie. 

 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag